Naam: Kerncijfers voor de tak brand  & diefstal
 Bron: Assuralia
www.assuralia.be
 Laatst gewijzigd: 11/10/2023
        2018 2019 2020 2021 2022
 Premies  (in miljoen euro)       2.733,3 2.910,6 2.995,7 3.167,6 3.392,7
 Commissielonen (in functie van de verdiende premies)       23,6% 23,4% 23,7% 23,6% 23,6%
 Algemene kosten (in functie van de verdiende premies)       18,7% 18,8% 19,1% 17,9% 17,6%
 Schadelast (in functie van de verdiende premies)       48,2% 48,1% 45,7% 88,3% 58,7%
 Combined ratio (in functie van de verdiende premies)       83,1% 91,9% 89,6% 124,2% 102,5%
 Technisch saldo (in functie van de verdiende premies)       16,9% 8,1% 10,4% -24,2% -2,5%
 Bruto technisch-financieel saldo (in functie van de verdiende premies)     20,7% 11,9% 12,7% -21,7% -0,1%