Naam: Kerncijfers voor de tak BA motorrijtuigen
 Bron: Assuralia
www.assuralia.be
 Laatst gewijzigd: 10/10/2023
        2018 2019 2020 2021 2022
 Premies (in miljoen euro)       2.252,3 2.272,3 2.277,6 2.295,6 2.312,3
 Commissielonen (in functie van de verdiende premies)     15,0% 14,9% 15,4% 15,4% 15,2%
 Algemene kosten (in functie van de verdiende premies)     23,3% 23,5% 23,6% 23,5% 23,4%
 Schadelast (in functie van de verdiende premies)     59,8% 61,7% 57,3% 52,5% 64,0%
 Combined ratio (in functie van de verdiende premies)     99,5% 100,3% 97,6% 92,9% 103,9%
 Technisch saldo (in functie van de verdiende premies)     0,5% -0,3% 2,4% 7,1% -3,9%
 Bruto technisch-financieel saldo (in functie van de verdiende premies) 11,7% 11,3% 9,5% 14,2% 2,9%